2012. november 22., csütörtök

Beszámoló a november 9-i Iskolakert Fórumunkról

2012 november 9-én a REGINA Kert egy szakmai fórumnak adott helyet az iskolakert témakörében. A fórum keretében négy térségi iskolakert kezdeményezés mutatkozott be egymásnak, és kerestek közösen választ egy kerekasztal beszélgetés során több iskolakerttel kapcsolatos kérdésre. A szakmai fórumon az alábbi bemutatkozó előadások hangzottak el:

1. Mátyás Izolda: Kertbarát szakkör a REGINA Kertben - a Gödöllői Török Ignác Gimnázium diákjaival Mátyás Izolda, a Szent István Egyetem, Környezet és Tájgazdálkodási Intézetének munkatársa, ismertette a fórumot is kezdeményező Térségi iskolakert programot, melynek célja egyrészt a térségi kezdeményezések összefogása, támogatása, másrészt egy minta tankert működtetése, ahol módszertani modell kidolgozási kísérletek folytathatók. Ez utóbbi cél érdekében SZIE-KTI, a gödöllői székhelyű REGINA Alapítvánnyal összefogva, 2012 tavaszán a REGINA Kertben meghirdetett egy kertbarát szakkört, amire a helyi állami 8 osztályos Török Ignác Gimnázium diákjai jelentkeztek, a gimnázium igazgatójának támogatásával.
A szakkör heti rendszerességgel zajlott, az iskola egyik biológia tanárnője kísérte ki a gyerekeket az iskolától negyedórás sétára lévő kertbe. A szakkör keretei között egy bio veteményeskert művelését valamint egy saját maguk által telepített gyümölcsfa iskola gondozását végezték. Az évkör aktuális kertészeti munkáiról kis elméleti hátteret is szereztek, egy összeállított tematikus kisokos formájában. A kiskertet úgy tervezték meg, hogy az iskolaévhez legyen igazítva, azaz korai termést hozó zöldségfajtákat választottak, melyeket az iskolaév végén be is tudtak takarítani. Az utolsó foglalkozást nyílt szakkör formájában rendezték meg a népszerűsítés jegyében, amire a város vezetőségét, iskoláinak képviselőit és a résztvevő szakkörösök szüleit is meghívták. A szakkör sikerén felbátorodva az iskola igazgatója, Fábián Bertalan úgy döntött, hogy jövőre a gimnázium udvarán is kialakít egy kiskertet, valamilyen magas ágyás formájában (rossz talaj, helyszűke, figyelemfelkeltés), és annak beültetését a tanári kar érintettjeinek közreműködésével tervezik majd meg, hogy az oktatásban is szemléltető eszközként lehessen használni.

2. Pauliczky Nóra:  Iskolakert a Mozi udvaron - a Rákosliget, Hősök terei Általános Iskola részvételével A kezdeményezés 2012 áprilisában indult, Pauliczky Nóra vezetésével, aki pedagógusi és környezetgazdálkodási agrármérnöki végzetségeit ötvözve önkéntes munka keretében végzi az iskolakertész „küldetését”. Nóra a szomszédos általános iskola igazgatóját és néhány tanárját megnyerte az ügynek: bár eleinte kissé szkeptikusak voltak a kertészkedés sikerét illetően, aki egyszer kivitte a gyerekeket a kertbe, az utána rendszeres látogatóvá vált. Így 4 alsó tagozatos osztály adta egymásnak a kilincset a pénteki délutánonként. Nemcsak a gyerekek voltak kimozdíthatóak a kertbe, a résztvevő osztályok szülői értekezletein bemutatva az iskolakert tervét, a szülők is bekapcsolódtak az egyik őszi hétvégén a nagyobb fizikai munkát igénylő feladatokba. Az iskolakert egy helyi polgári kör által bérelt mozi udvarán kapott helyet, Rákosliget kerületi képviselője, Rózsahegyi Péter támogatásával, aki nagyon elkötelezett minden zöld ügy felkarolásában. Ő biztosított anyagi keretet a moziudvar kitisztogatására és előkészítésére, és a kezdeményezést bekapcsolta a kerület életébe. A röpke félév alatt három rendezvényen volt főszereplő az iskolakert: - a Föld napján debütáltak - megünnepelték a Nemzetközi Növénynapot - valamint külön főzőcsapatot indítottak a kerület 113 éves születésnapján rendezett Maros kondérfesztiválon, ahol már saját termésüket felhasználva sütöttek nagysikerű tök fasírtot a közönségnek A kezdeményezés nagy sikerét igazolja továbbá, hogy további kerületi iskolák is érdeklődtek az együttműködés lehetőségéről. A perspektíva az lehetne, hogy a kerületi önkormányzat támogassa egy kerületi iskolakertész foglalkoztatását, aki a kerület minden iskolájában elláthatná az iskolakert különböző formákban való koordinálását.

3. Csécs Mónika: Kertművelés óra kerettanterve a Solymári és Pesthidegkúti Waldorf Iskolák programjában Csécs Mónika a Solymári és Pesthidegkúti Waldorf Iskolák kertművelés tanárja, több mint 10 éves tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, mint a kertművelés tantárgy kerettantervének kidolgozója is. A waldorf iskolákban a kertművelés órarendi keretek között zajlik, 6. osztálytól kezdve minden évben életkori sajátosságaiknak megfelelő feladatokba vannak bekapcsolva a gyerekek, minden héten egy dupla óra keretében. 6. osztályban földközeli munkák a jellemzőek, 7. osztályban az állatok körüli 3-4 napos ápolási munkák tudnak nagyon pozitív hatást gyakorolni az addigra „zsongó méhkassá” átalakuló gyerekekre, 8. osztályban inkább a „projektszerűen” megadott feladatok motiválják őket. 9. osztályban egy több hetes mezőgazdasági gyakorlatra mennek, ami nagyon sikeres szokott lenni, rengeteg tapasztalást biztosít az azon résztvevőknek. Itt már felelősséget lehet rájuk bízni, nem segédmunkásként kell kezelni őket, hanem az egészre való rálátásukat biztosítani. Mónika kitért a téli időszakokra is, amit szintén igyekeznek gyakorlatiasan és minél inkább a szabadban tölteni: a magok rendszerezését, erdőismeretet (nyomolvasás, faismeret, stb.) gyakorolnak a közeli erdőkben kirándulva. Itt is és az egész kertművelés óra során a spontaneitásnak nagyon sok szerep jut, folyamatosan reagálni kell a természet és időjárás aktualitásaira. A kertművelés órarendben való biztosításának is betudható, hogy még a budapesti iskolák diákjai között is sokan választják később az agrárpályát és saját gazdaságok kialakítását, valamint az iskolai szabadon választott dolgozatok (pl. waldorf érettségi) témái között is előfordul több mezőgazdasági téma.

4. Fábián Bertalan: Az iskolakert lehetséges szerepei egy gimnázium életében - a diákönkéntesség bevonásának lehetőségei az iskolakert fenntartásába Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium (TIG) igazgatója az örökös változások távlatából közelítette meg a témát. A változó korok közötti érték-átmentésnek minden átmenetnél meg volt és meg van a kor jellegéből fakadó „misszionáriusa”: - a középkor mentésre érdemesnek bizonyult értékeit az egyház vitte tovább - a kapitalizmus korában a művészet és tudomány voltak az értékmentők a mai technikai korban, mikor a kultúrák és egyéb hatások az eddiginél sokkal fokozottabban egymásra torlódnak, az iskolák értékmentő szerepe körvonalazódik. A TIG is megpróbál a kor elvárásainak megfelelő képzési programot összeállítani, amik a nyelveket és a számítástechnikát preferálják, de emellett a kulturális értékek felkarolását és átvitelét is feladatának tekinti. Az elmúlt időszak a magyar vidéken a hagyományos paraszti háztáji gazdálkodás teljes leépülését eredményezte, nemcsak városi, de vidéki településeken is önkormányzati rendelet tiltotta az állattartást. Most ott tarunk, hogy az egészet újra kell tanítani. A közös mezőgazdasági munkának, amihez egy iskolakerti tevékenység is tartozik, fontos szerepe lehet ebben a kérdésben. A kert mitológiája minden kultúrában jelen van, a kiskert művelése a népi kultúrában szimbolikus értelemmel is bír… A mezőgazdaság önmagában is terápia, idegesen, rohanva nem lehet csinálni, lenyugtatja, oldja a mai túlpörgött gyerekeke, embereket. A gimnázium életében szeretné, ha minél több kerti tevékenységbe tudnának a gyerekek bekapcsolódni az előírt önkéntes munkájuk során. Egyrészt bevonják őket a gimnázium udvarán kialakításra kerülő kis iskolakerti magas ágyás művelésébe. másrészt az iskola kapcsolatokat épít a REGINA Alapítvánnyal, a helyi agrártudományi egyetemmel, és fogadókészséget mutató gazdálkodókkal.

A bemutatkozó előadások között egy kis kerti munka is helyet kapott: egy komposzt kast kezdtünk el építeni, amihez helyi civilszervezetek (GreenDepenent) és a SZIE botanikus kertje is biztosított gallyakat. A komposzt kas egy jó módszer lehet olyan iskolakertek kialakítására, ahol helyhiány vagy nagyon rossz talajadottságok állnak fent. Néhány általános konklúziót levontunk közösen az előadásokat követő beszélgetésben: · az iskolakert egy olyan határok nélküli „tanterem”, ahol a tevékeny munka áll a középpontban · az oktatás egyetlen olyan területe, ahol nem „szeleteket” hanem folyamatokat tanulhatnak, tapasztalhatnak a gyerekek, az elejétől a végéig végigkövetve azokat · a mai kertművelésnek már sokkal komplexebbnek kell lennie mint a 30 évvel ezelőttinek, új kor új igényeinek integrálása – környezeti nevelés hangsúlya · az iskolakert kiépítése nem történhet erőszakosan, csak lépésről lépésre, fokozatos bővítéssel – elkezdeni egy kertet a semmiből, óriási dolog ezt végigkövetni · az iskolakert elindításának egyszeri nagyobb költsége van (ez is függ a terület adottságaitól), a működtetésnek már minimális a költsége (legfeljebb egy ember bére), ez az a tantárgy, ami pénzt is tud hozni a saját működésének fedezésére (a Mozikert erre törekszik) · nagyon fontos annak a személynek a megtalálása, aki kellően elkötelezett az ügy iránt – ez érvényes mind a kert vezetőjére, mind a kert használójára is (a tanár, aki kiviszi a gyerekeket a kertbe)  

Szerkesztette: Mátyás Izolda Fotók: Milánkovics Kinga, Mátyás Izolda

Az Iskolakert fórum képei megtekinthetőek az alábbi linken:
https://picasaweb.google.com/102790711943517672555/IskolakertForum2012November9?authkey=Gv1sRgCMGR74jihc_EGg
Az Iskolakert Fórum a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával valósult meg.